Taku manawa e kakapā ana ki te rā, ki te marama, ki ngā whetū. Katahi ano ka kite i te hē, katahi ano ka kite i te mate. Taku hei māpuna kua riro tītapu ki te huihuinga mai o te kahurangi auē taukuri e.
He pānui tēnei nā te whānau kua mū te reo o te to mātau whāea a Della Te Pere. Akuanei nei whakahokia ki tönā marae o Te Māpou. Kua whakatauria e te whānau hai te Taite ka whakahokia tönā tinana ki te koopu o te whenua.
Te Pou o te haahi a Te Kooti Rikirangi.
Te reo karanga o Ngāti Hāmua
Moe mai, moe mai, moe mai.